ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. มอบป้าย COVID Free Setting รับรอง “เบตง” เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย


         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามมาตรการ COVID Free Setting พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์แก่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนหมื่นบุปผา และท่าอากาศยานนานาชาติเบตง รับรองเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว

            ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ใน อ.เบตง จ.ยะลา ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับมาตรการ COVID Free Setting ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการติดเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะในองค์กรหรือสถานที่ที่ต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่ง อ.เบตง เป็นเมืองเศรษฐกิจในเขตภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีการเดินทางที่สะดวก โดยหลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และเปิดเมืองเบตงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทำให้มีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น

              ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting เป็นอย่างดีโดยประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) มีการระบายอากาศที่ดี มีสุขอนามัยที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และมีการเว้นระยะห่าง ด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการ (COVID Free Personnel) พนักงานผู้ให้บริการได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK เป็นประจำ และ ด้านความปลอดภัยของผู้ที่มาท่องเที่ยว (COVID Free Customer) ที่ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการของสถานประกอบการ จึงได้มอบป้ายสัญลักษณ์ COVID Free Setting ให้กับ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนหมื่นบุปผา และท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

******************************************   8 พฤษภาคม 2565

 

**********************************

 

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2175 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:29 น.