ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รมช.สธ. เผย “เบตง” พบผู้ติดเชื้อโควิดรายวันไม่ถึง 10 ราย ให้อสม.เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัย


         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์และการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ อ.เบตง จ.ยะลา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงไม่ถึง 10 รายต่อวัน ฉีดวัคซีนครอบคลุมแล้ว 75.5% ย้ำ อสม.ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ให้มาฉีดวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น เพื่อลดป่วยหนักและเสียชีวิต

         วันนี้ (7 พฤษภาคม 2565)  ที่ โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการฉีดวัคซีนโควิด 19  พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเสริมพลัง อสม. และกล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ของ อ.เบตง จ.ยะลา ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อสะสม 7,328 ราย เสียชีวิต 51 ราย ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนมาก มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประมาณ 1,100 ราย แต่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อต่อวันไม่ถึง 10 ราย และไม่มีผู้ป่วยอาการหนักหรือกลุ่มสีแดง โดยส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบรักษาแบบ เจอ แจก จบ ของโรงพยาบาลเบตง ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีน ครอบคลุมแล้ว 75.5% จากประชากรเป้าหมาย 62,473 คน เหลือผู้ที่ยังไม่ได้ฉีด 24.5%

         ทั้งนี้ ได้กำชับให้ อสม. ช่วยเร่งรัดชักชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อทำให้คนใกล้ตัวที่มีความเสี่ยง มีความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ต้องติดตามให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด จะช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตหากติดเชื้อได้ ซึ่งเมื่อผู้ป่วยน้อยลงหรืออาการไม่รุนแรง บุคลากรทางการแพทย์ก็จะสามารถไปดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ได้มากขึ้น ภาคเศรษฐกิจของพื้นที่สามารถเดินต่อไปได้ การเปิดเมือง เปิดประเทศเป็นไปอย่างปลอดภัย

         นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวน อสม. สมัครเข้าโครงการ ฌกส.อสม. เพื่อเป็นหลักประกันไว้ให้กับลูกหลานในวันที่เสียชีวิต และสมัครเข้าโครงการ “ก้าวท้าใจ Season 4” เป็นต้นแบบของคนมีสุขภาพดีให้กับคนในชุมชน

****************************************** 7 พฤษภาคม 2565

*****************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2462 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:23 น.