ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ สรุปกรณีหญิง 23 ปี เสียชีวิต เบื้องต้นไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด 19


         กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสรุปคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน กรณีหญิงอายุ 23 ปี เสียชีวิต เบื้องต้นไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด 19 เป็นเหตุร่วมโดยบังเอิญ รอข้อมูลการตรวจชันสูตรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมแนะสมาชิกในครอบครัว การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บ้าน ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ

         บ่ายวันนี้ (27 เมษายน 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,179 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 2,149 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 25 ราย จากต่างประเทศ 5 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สำหรับระลอกเมษายน 2564
มีผู้ติดเชื้อสะสม 30,824 ราย รักษาหาย 6,125 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย

          สำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้ 15 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 6 ราย (รายที่ 149-163) อายุระหว่าง 37 -88 ปี อยู่ในกทม. 9 ราย นครสวรรค์ 2 ราย ชัยภูมิ เพชรบุรี สมุทรปราการ สระบุรี จังหวัดละ 1 ราย สำหรับผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ มะเร็ง และภาวะอ้วน ส่วนผู้สูงอายุเกิดจากการสัมผัสในครอบครัว ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อและเสียชีวิต

          “ทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัย แม้จะอยู่ในบ้าน และเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน หรือมีผู้สูงอายุ เนื่องจากเราไม่อาจทราบว่าตนเองหรือบุคคลในครอบครัวรับเชื้อมาหรือไม่ เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว” นายแพทย์ทวีทรัพย์กล่าว

          ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2564 ฉีดสะสม 1,227,032 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 1,012,388 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 214,644 ราย เฉพาะวันที่ 26 เมษายน ฉีดได้ 77,366 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 40,184 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 37,182 ราย รัฐบาลให้ความมั่นใจและปรับแนวทางการจัดหาวัคซีนให้กับประเทศไทยให้ได้ 100 ล้านโดส จากเดิม 63 ล้านโดส โดยจะฉีดวัคซีนให้เสร็จสิ้นภายในปี 2564 ผู้ที่มีความจำเป็นและประสงค์จะฉีดวัคซีนจะได้รับการฉีดแน่นอน โดยจะเริ่มในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

           นายแพทย์ทวีทรัพย์กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีหญิงอายุ 23 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดอ่างทอง พักอาศัยที่จังหวัดปทุมธานี เสียชีวิตภายหลังการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 นั้น ผลสรุปจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ พบว่า ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมโดยบังเอิญ และเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน จากประวัติได้รับประทานอาหารเสริม จากนั้น 30 นาที มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ต่อมามีอาการเกี่ยวกับระบบประสาท ปวดศีรษะรุนแรง เริ่มมีการแสดงท่าทางแปลกๆ ซึ่งเป็นสัญญาณผิดปกติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจชันสูตรเพิ่ม และนำผลเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต ขอยืนยันว่ากระบวนการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนได้มีการเฝ้าระวังทุกเหตุการณ์ ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิต จะได้รับการสอบสวนและตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ หากเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือความบกพร่องของวัคซีน จะมีการหยุดฉีดและพิจารณาประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ต่อไป

 ******************************* 27 เมษายน 2564

******************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 4919 view
วันที่ประกาศข่าว : 27 เมษายน 2564 เวลา 19:05 น.