ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.ติดตามมาตรการ Bubble and Seal สมุทรสาคร เข้าดำเนินการแล้วใน 9 โรงงานขนาดใหญ่


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการแล้ว 9 แห่ง ส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้น อัตราครองเตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามลดลง ยังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในโรงงานขนาดกลาง ขนาดเล็ก และชุมชนเสี่ยงต่อเนื่อง

          วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ จ.สมุทรสาคร นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด 19 และมาตรการ Bubble and Seal จ.สมุทรสาคร โดยนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า จากมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนควบคุมโรคในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างและการแพร่เชื้อสู่ชุมชน พบว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี  ดำเนินการในโรงงานขนาดใหญ่ไปแล้ว 9 แห่ง มีพนักงานรวมกว่า 52,000 คน ส่วนโรงงานขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ตลาดสด และในชุมชนเสี่ยง ยังคงเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง เพื่อติดตามและค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด

         นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า จากการทำงานอย่างหนักของทีมกระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชน ทำให้สถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลสนามลดลง ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเตียงในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ศูนย์ห่วงใยคนสาคร และศูนย์ห่วงใยแรงงานสาคร รวมทั้งหมด 8,030 เตียง มีผู้ติดเชื้อนอนรักษา 2,607 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5
          หากสถานการณ์ยังคงดีขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้ คาดว่าจะปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์โรงพยาบาลสนามเป็น Factory Quarantine ช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นที่พักของพนักงาน เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรคตามมาตรการ Bubble and Seal นอกจากนี้ได้สั่งการให้จังหวัดเตรียมแผนการจัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

 ***************************** 8 กุมภาพันธ์ 2564

***************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1305 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:44 น.