ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และทีม 3 หมอ ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “อุทกภัย”


          กระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ส่งทีม 3 หมอ ออกเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพ ให้คำแนะนำป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม และหลังน้ำลด

          วันนี้ (12 มกราคม 2564) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ได้กำชับให้สถานบริการทุกแห่งให้การดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม และหลังน้ำลด

         นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ได้กำชับนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และส่งทีม 3 หมอ หมอคนที่ 1 หมอประจำบ้าน คือ อสม.,หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุขคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหมอคนที่ 3 หมอครอบครัว คือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกันดูแลให้ความรู้ ส่งเสิรมสุขภาพประชาชน  ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้ความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ ไฟดูด โรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู และเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง นอกจากนี้ หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ทำให้พบโรคน้ำกัดเท้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นหลังลุยน้ำให้รีบล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง หากผิวหนังที่เท้า ซอกนิ้ว เปื่อยแดง และลอกมีอาการคัน ให้ทายารักษาโรคน้ำกัดเท้า อย่าเกาเพราะจะทำให้เป็นแผล เกิดการอักเสบติดเชื้อได้ง่าย

          ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้ส่งทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม 3 หมอ ออกให้บริการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดนราธิวาส  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ 13 อำเภอ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 406 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า 1,147 หลอด เสื้อชูชีพ 10 ตัว จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรม “3 หมอ คปสอ.ยะรัง เยี่ยม ดูแลสุขภาพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ออกเยี่ยม ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน และผู้ด้อยโอกาส มอบชุดยาสำหรับน้ำท่วม ให้อสม. แจกจ่ายในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมเสริมพลัง และให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโควิด 19 ในระดับครอบครัว และระดับชุมชน ในเวลาสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่ รพ.สต.ท่าสาป สสอ.รามัน รพ.สต.ท่าธง รพ.สต.บ้านเกาะ รพ.สต.บ้านเนียง รพ.สต.ตาเซะ รพ.สต.บ้านอุเผะ รพ.สต.ยะต๊ะ รพ.สต.วังพญา รพ.สต.ห้วยกระทิง และสอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านโฉลง รวมทั้งหมด 362 หลังคาเรือน พร้อมมอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วม

*************************** 12 มกราคม 2564

****************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1805 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 มกราคม 2564 เวลา 15:19 น.