ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สาธิต ลงพื้นที่ให้กำลังใจ อสม.และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันจ.สุราษฎร์ธานีจากโควิด 19


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมการจัดการโควิด 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี อสม. เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับชุมชน เฝ้าระวัง ป้องกันโรค ทำให้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

          วันนี้  (15 ตุลาคม 2563) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ​ดร.สาธิต​ ปิตุ​เต​ชะ​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ พร้อมด้วย นายแพทย์​พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข​เขต​สุขภาพ​ที่​ 11​ และคณะ ลง​พื้นที่​ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

          ดร.สาธิตกล่าวว่า อสม.เป็นกำลังสำคัญ ที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา อสม.ได้ลงเคาะประตูบ้านให้ความรู้ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19  และทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล โรงพยาบาลชุมชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยที่รพ. ท่าชนะ พบผู้ติดเชื้อ 1 รายเป็นผู้สัมผัสจากกรณีการติดเชื้อที่สนามมวย โรงพยาบาลท่าชนะได้ติดตามผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อเกือบ 100 ราย ไม่พบการติดเชื้อ และผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. ได้ช่วยกันเฝ้าระวังต่อที่บ้านจนครบ 1 เดือนหลังจากออกจากโรงพยาบาล ส่วนผู้สัมผัสได้ช่วยกันติดตามสอดส่องเฝ้าระวังอาการจนครบ 14 วันอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ท่าชนะไม่มีผู้ติดเชื้อในอำเภอเพิ่ม เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ขอให้รักษาแนวทางปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

          นอกจากนี้ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับอำเภอ/ จังหวัด เข้มข้นมาตรการคัดกรองและติดตามกลุ่มต้องเฝ้าระวัง ทั้งในประชาชนทั่วไป อสม. และบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลมีการบังคับใช้มาตรการทางสังคมป้องกันโรคควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมาย การจัดบริการหน่วยบริการแบบ New normal อาทิ การให้บริการจัดส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่บ้านและการให้บริการโรคระบบทางเดินหายใจแยกจากผู้ป่วยอื่น ส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่

          “เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.จะต้องมีสุขภาพดี กินอาหารที่มีประโยชน์ ลดหวานมันเค็ม ร่วมกับการออกกำลังกาย เป็นต้นแบบคนในชุมชนในการสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซนต์ ล้างมือบ่อย ๆ  เว้นระยะห่าง เมื่อทุกคนช่วยกันจะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้”  ดร.สาธิตกล่าว

  ****************************************** 15 ตุลาคม 2563

 

***********************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 274 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15:07 น.