ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รมช.สาธิต ยืนยันบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด 19 ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 กันยายน นี้


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ยืนยันข้าราชการรุ่นโควิด 19 ทั้ง 24 สายงานตามมติ ครม.ส่วนที่เหลือจะได้รับการบรรจุภายในเดือนกันยายนนี้ หากมีตำแหน่งเหลือ จะหารือกับกพ. เพื่อขอใช้ตำแหน่งบรรจุทดแทนให้บุคลากรในกลุ่มสายงานอื่นที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและสนับสนุนในช่วงโควิด

          วันนี้ (10 กันยายน 2563) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า  หลักการของการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด 19 นั้น ต้องเป็นไปตามมติครม. ซึ่งจะต้องอยู่ใน 24 สายงาน จำนวน 45,684 อัตรา โดยขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 รอบ และยังคงเหลือผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและฝ่ายสนับสนุนที่อยู่ใน 24 สายงานบางส่วนที่มีปัญหา เช่น อัตราเดิมลาออกแต่ไม่ได้บันทึกหรือลงข้อมูลไม่ถูกต้อง และผู้ที่ตกหล่นจากการไม่ได้ลงข้อมูล ประมาณ 1,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุม อกพ.สธ. ในวันพรุ่งนี้ (11 กันยายน 2563) เพื่อพิจารณาและเยียวยา และจะส่งผลที่ได้จากการประชุมไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ซึ่งได้ประสานไว้แล้ว เพื่อบรรจุในส่วนที่เหลือให้ครบให้ทันภายใน 30 กันยายน 2563

            ในส่วนสายงานที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและสนับสนุนในช่วงโควิด 19 ที่ไม่ได้อยู่ใน 24 สายงาน หากมีตำแหน่งเหลือจากการบรรจุทั้ง 24 สายงานแล้ว จะหารือกับกพ.ว่าจะสามารถนำมาใช้บรรจุทดแทนได้หรือไม่ หากทำได้จะเร่งรัดดำเนินการทันที โดยใช้ระบบอาวุโสและประสบการณ์ทำงานมาพิจารณา

           “ขอยืนยันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่เหลือจะได้รับการเยียวยา ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าเราทำเต็มที่เพื่อให้บรรจุครบ 45,684 อัตรา ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปขั้นตอนกฎหมาย ตามมติครม.และผ่านการพิจารณาจาก อ.ก.พ.สธ.” ดร.สาธิตกล่าว

 *********************** 10 กันยายน 2563


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2401 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 กันยายน 2563 เวลา 15:33 น.