ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 7 กันยายน 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 7 กันยายน 2563

 

           สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอินเดียและเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จึงมีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,281 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.24 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 106 ราย หรือร้อยละ 3.08 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,445 ราย

          สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้เดินมาจากประเทศอินเดีย เป็นเพศชาย อายุ 27 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 1 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกในวันที่ 5 กันยายน 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โดยก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย 

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยรายล่าสุดเป็นผู้ต้องขังแรกรับ ขอให้ทุกคนอย่าตระหนก แต่เพิ่มความตระหนักถึงการป้องกันโรค ยังสามารถท่องเที่ยว หรือสังสรรค์ได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท ทั้งในส่วนผู้ประกอบการที่ต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ต้องมีการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการและพนักงานทุกคนอย่างเคร่งครัด จัดพื้นที่เว้นระยะห่าง จัดจุดลงทะเบียน “ไทยชนะ” ส่วนนักเที่ยว/ผู้ใช้บริการ อย่าละเลยการสวมหน้ากากอนามัย, แยกจาน แก้ว ช้อน ไม่ดื่มกินร่วมภาชนะเดียวกัน ที่สำคัญคือต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้ง เพราะเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจและเฝ้าระวังโรค

          ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 วันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกจำนวน 235,260 ราย ทำให้ขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 27,288,586 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 6,460,250 ราย อินเดีย 4,202,562 ราย และบราซิล 4,137,606 ราย โดยประเทศที่น่าจับตามองขณะนี้คือ อินเดีย เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มภายในวันเดียวเกือบ 92,000 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศในไทยวันนี้ เดินทางมาจากประเทศอินเดีย

          สำหรับประเทศไทย แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศ พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพียง 1 ราย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามผู้สัมผัส เร่งรัดการสอบสวนโรค เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาด ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำอยู่เสมอว่า การไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม อาจเป็นผู้ที่ไม่แสดงอาการก็เป็นได้ สิ่งสำคัญที่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนคือ ป้องกันตัวเองให้เป็นนิสัย ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และไปในที่สาธารณะ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูกปาก และเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด คนรวมกันจำนวนมาก รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

          “ภารกิจในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งการติดเชื้ออาจเกิดขึ้นได้ แต่ต้องมีจำนวนน้อยราย และสามารถควบคุมในวงจำกัดได้ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้” นายแพทย์โสภณกล่าว

***********************************  7 กันยายน 2563


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 749 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 กันยายน 2563 เวลา 15:49 น.