ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.35 ของผู้ป่วยทั้งหมด รวมกลับบ้านสะสม 2,854 ราย มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย (ทั้งหมดอยู่ในสถานกักตัวเฝ้าระวังโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน) ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 115 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.80 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิต 56 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,025 ราย

          สำหรับคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศที่ได้ทยอยเดินทางเข้าประเทศนั้น รัฐบาลได้มีมาตรการรองรับโดยให้ทุกคนต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน ก่อนอนุญาตให้กลับภูมิลำเนา และหากรายใดป่วยจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที เป็นมาตรการป้องกันการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาแพร่ให้กับคนในประเทศ

          การป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการสวมหน้ากากผ้า /หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และล้างมือบ่อยๆ หากต้องการออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ จะต้องผ่านการคัดกรองที่จุดคัดกรองของสวนสาธารณะทุกครั้ง ไม่ควรรวมกลุ่ม รีบกลับบ้านทันทีเมื่อออกกำลังกายเสร็จ ส่วนผู้ดูแลสวนสาธารณะต้องทำความสะอาดโดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่มีผู้สัมผัสบ่อย ขอแนะนำประชาชนควรงดออกกำลังกายที่ต้องเล่นเป็นทีม มีการปะทะกัน เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล เนื่องจากอาจเกิดการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ของผู้อื่นทำให้เกิดความเสี่ยงติดโรคได้

********************************* 15 พฤษภาคม 2563

***********************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1057 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:22 น.