ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน มอบนโยบาย อย. มิติใหม่ รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค


           รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายให้ อย. มิติใหม่  เป็นหน่วยงานเลิศรัฐ  เลิศประชา บริการรวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประชาชนพึงพอใจ หนุนเศรษฐกิจประเทศ

          วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้ผู้บริหาร นักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ว่า อย.เป็นหน่วยงานหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีผู้มารับบริการด้านการขออนุญาต ขอขึ้นทะเบียน ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวนมาก ขอให้เร่งรัดการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ให้เป็น อย. มิติใหม่ เป็นหน่วยงานเลิศรัฐ เลิศประชา ด้วยบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (3S : Speed Safety Satisfaction) สร้างความพึงพอใจให้ผู้มารับบริการ

          นายอนุทิน กล่าวว่า อย.เป็นหน่วยงานที่มีผู้มาใช้บริการขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โฆษณา และสถานประกอบการ ปีละกว่า 1.4 ล้านคน ขอให้ปรับกระบวนการอนุญาตให้รวดเร็ว แก้ไขในสิ่งที่ประชาชนคาดหวังให้สำเร็จ โดยยึดหลักความถูกต้อง นอกจากให้บริการเป็นระบบอัตโนมัติแล้ว ขอให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยผู้ขออนุญาตต้องรับรองตนเองว่าทำถูกต้อง โดย อย.จะเข้าไปสุ่มตรวจหากพบว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่ผู้ขออนุญาตได้รับรองตัวเองไว้ต้องเอาโทษให้ถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและอาญา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค

         “ผมมั่นใจว่าการทำงานของ อย. เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ได้กลั่นแกล้งใครให้เกิดความล่าช้า  ยึดหลักความถูกต้อง ผิดว่าไปตามผิด แต่ขอให้อำนวยความสะดวก ทำงานเชิงรุกแนะนำถึงจุดผิดพลาดหรือเอกสารใดไม่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ขออนุญาตสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ” นายอนุทิน กล่าว

          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ อย.สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาอนุญาต  ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้บริการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ทันที(Auto) หรือไม่เกิน 1 วัน อาทิ การจดแจ้งเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การต่อใบอนุญาตทุกผลิตภัณฑ์ ออกหนังสือรับรองการส่งออก แก้ไขรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนการขออนุญาตโฆษณายา อาหาร เครื่องมือแพทย์ใช้เวลาในการขออนุญาตเหลือเพียง 3 วัน

*************************************   8 ตุลาคม 2562

****************************************************

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 542 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 ตุลาคม 2562 เวลา 18:51 น.