ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รมช.สธ. เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน รับนักท่องเที่ยว ลดแออัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อดูแลประชาชน แรงงานต่างถิ่น และนักท่องเที่ยวที่มีเข้ามาปีละกว่า 15 ล้านคน ช่วยลดแออัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

          วันนี้ (5 ตุลาคม 2562) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาลป่าตอง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาปีละกว่า 15 ล้านคน มีประชากร แรงงานแฝงเข้ามาทำงานอีกกว่า 2 แสนคน และมีประชาชนในพื้นที่อีก 4 แสนกว่าคน ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นศูนย์ความเป็นเลิศหลายสาขา บางสาขามีแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ศูนย์ผ่าตัดโรคอ้วน การรักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง ศูนย์ดูแลบาดแผล งานเวชศาสตร์ใต้น้ำดูแลผู้ป่วยโรคน้ำหนีบ ผ่าตัดไทรอยด์และปะแก้วหูแบบไร้แผล เป็นต้น ส่งผลให้มีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 2,500 คนต่อวัน อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน 90-100 เปอร์เซ็นต์    

          ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้ที่เข้ามาทำงาน แรงงาน และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการใกล้บ้านใกล้ใจ รวมทั้งให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รับส่งต่อ รักษาโรคซับซ้อนชั้นสูง กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแผนการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 3 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 21 แห่ง ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วๆไป ไม่ซับซ้อน หากเกินศักยภาพก็มีการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ

          ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนจะจัดให้มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาประจำที่โรงพยาบาลถลาง โดยการสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเป็นด่านหน้าดูแลผู้ป่วยและรับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โซนด้านบนของจังหวัด ส่วนโรงพยาบาลฉลองตั้งอยู่ทางทิศใต้โซนท้ายเกาะติดทะเลของจังหวัดได้เตรียมยกระดับจาก 10 เตียงเป็นขนาด 30 เตียง ให้เป็นด่านหน้าด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุจราจร กีฬาทางน้ำ การจมน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่รวดเร็ว ลดการเสียชีวิตและพิการ

            สำหรับโรงพยาบาลป่าตอง จะยกระดับศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เพื่อเป็นแม่ข่ายรองรับประชาชนด้านทิศตะวันตกของจังหวัด โดยจะเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม ให้สามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ แรงงานที่เข้ามาทำงานเกือบแสนคน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่แวะเวียนเข้ามาเที่ยวปีละอีกกว่า 10 ล้านคน ได้ครอบคลุมทุกสาขา รวมทั้งการผ่าตัดในโรคที่ไม่ซับซ้อนช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในอนาคต

           “ต้องขอขอบคุณความร่วมมือ การสนับสนุนจากมูลนิธิ ภาคเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นกำลังสำคัญช่วยกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่” ดร.สาธิต กล่าว

 

********************************************  5 ตุลาคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 481 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 ตุลาคม 2562 เวลา 11:12 น.