ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รมช.สาธิต ชื่นชม รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ใช้เทคโนโลยี 3 D Printing สร้างมือเทียมให้ผู้พิการ


       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ชื่นชมเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของประเทศไทยนำเทคโนโลยี 3 D Printing สร้างแขนและมือเทียมอัจฉริยะสำหรับผู้พิการใช้งานในชีวิตประจำวัน   

           วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ จากการที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้มี 2 โครงการช่วยเหลือผู้พิการ คือ โครงการมือสร้างโอกาส ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาสร้างแขนและมือเทียมสำหรับผู้พิการในอำเภอบ้านแฮด และผู้พิการในจังหวัดขอนแก่น สามารถรับบริการฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในระยะแรกได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการผู้พิการและสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน แล้วจำนวน 92 คน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศอาเซียน ในระยะต่อไปวางแผนขยายการให้บริการเครื่องพิมพ์ 3 มิติในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และจะขยายไปยังผู้พิการทั่วประเทศ

         ทั้งนี้ ขั้นตอนการสร้างแขนและมือเทียม ทีมแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย วัดขนาดแขน และวัดขนาดสรีระของผู้ป่วยแบบคนต่อคน เพื่อจะทำมือเทียมที่ได้สัดส่วน ที่สำคัญเมื่อติดตั้งอุปกรณ์แล้ว ผู้พิการต้องฝึกการใช้งานเพียง 10 ชั่วโมงก็สามารถจะใช้งานได้เสมือนมือและแขนจริง

สำหรับอีกโครงการคือ โครงการคนบ้านแฮดไม่ทอดทิ้งกัน เป็นการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด เพื่อดูแล ติดตาม ผู้พิการ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคม การเลี้ยงชีพ และสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวคิดใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวทางประชารัฐ

***************************************  31 กรกฎาคม 2562

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1744 view
วันที่ประกาศข่าว : 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:41 น.