ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

1.สถานการณ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

1. กรุงเทพมหานคร : ไม่มีสถานีที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 

2. ปริมณฑล : ไม่มีสถานีที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ และกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. ข้อมูล ณ เวลา 09.30 น.

 

2. ข่าว ประจำวัน

          วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2562)  กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ได้จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนและรณรงค์ให้ความรู้ ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตดินแดงและจตุจักร พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย หน้ากากN95 และแผ่นพับ ทั้งนี้
จากการประเมินพบว่า ประชาชนให้ความสนใจและมีความเข้าใจในการปฏิบัติตนป้องกันฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 โดยในวันพรุ่งนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2562) กรมอนามัยและกองควบคุมโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร จะออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชนใน 3 เขต ได้แก่ ภาษีเจริญ ห้วยขวาง และปทุมวัน

 

3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

          จำนวน  -  สาย

 

4. ข้อแนะนำประจำวัน

1. ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ

2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์

3. คำแนะนำเพิ่มเติมเว็บไซต์กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุข

************************************ 9 กุมภาพันธ์ 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 376 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:58 น.