ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

1.สถานการณ์ วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2562

 

1. กรุงเทพมหานคร : มีค่า PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน มีสถานีที่มีค่าอยู่ในระดับสีเหลือง  1 จุด คือ เขตวังทองหลาง ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง

2. ปริมณฑล : มีค่า PM2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ และกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. ข้อมูล ณ เวลา 07.00 น.

 

2. ข่าว ประจำวัน

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอนามัย ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันฝุ่นละอองกับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง พร้อมสาธิตการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านช่องสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 15, OBEC channel, VDO Conference ณ ห้องถ่ายทอดสด ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร สพฐ.1

 

3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาชนสอบถามเกี่ยวกับวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

คำตอบ   สวมหน้ากากอนามัยให้ด้านสีเขียวอยู่ด้านนอก แล้วจับเส้นลวดด้านบนแนบให้เข้ากับโครงจมูกและใบหน้า  ส่วนหน้ากาก N95 สวมให้ด้านที่มีเส้นลวดอยู่ด้านบน ดึงเชือกรัดเส้นบนคาดไว้เหนือใบหู เส้นล่างไว้ใต้ใบหู แล้วจับเส้นลวดแนบให้เข้ากับโครงจมูกและใบหน้าเช่นกันไม่ให้มีลมเข้าไปได้

 

4. ข้อแนะนำประจำวัน

1. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

2. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมาก เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน หากมีอากาผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

3. คำแนะนำเพิ่มเติมเว็บไซต์กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุข

 

************************************ 6 กุมภาพันธ์ 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 349 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:09 น.