ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


1.สถานการณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

1. กรุงเทพมหานคร : บางสถานีมีค่าอยู่ในระดับสีเหลือง และมีระดับสีส้ม 1 จุด คือ เขตบางเขน (55 ug/m3) ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก

2. ปริมณฑล : พื้นที่ปริมณฑล มีค่า PM2.5 ไม่เกินมาตรฐาน ค่าสูงสุดอยู่ที่ จ.ปทุมธานี (34 ug/m3)

3. ทั่วประเทศ ยกเว้น กทม./ปริมณฑล : คุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 5 สถานี ค่าสูงสุดอยู่ที่ จ.ขอนแก่น (77 ug/m3)

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ และกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. ข้อมูล ณ เวลา 07.00 น.

2. ข่าว ประจำวัน

สธ. ห่วงใยสุขภาพตำรวจจราจร หากปฏิบัติงานริมถนนเป็นเวลานานให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ให้ตำรวจนนทบุรี โดยเฉพาะตำรวจจราจร หากปฏิบัติงานกลางแจ้งหรือริมถนนเป็นเวลานานให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่สร้างความตระหนักรับรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี  พร้อมมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  โดยมีพลตำรวจตรี ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้รับมอบ ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และตำรวจจราจรที่ต้องปฏิบัติงานกลางแจ้งและอยู่ริมถนนที่มีรถสัญจรเป็นเวลานาน มีโอกาสเสี่ยงได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มคนที่ทำงานในห้องแอร์ ดังนั้นหากต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นชนิด N 95 สวมให้ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก และรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับบ้าน หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ได้กำชับให้กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามสถานการณ์จากกรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิด และจัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ สื่อสารแจ้งเตือน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นในกลุ่มผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมาก และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเด็กเล็กที่เป็นโรคหอบหืดขอให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด เหนื่อยมากกว่าปกติ ขอให้ไปพบแพทย์

          จากนั้น ได้รณรงค์ให้ความรู้และแจกหน้ากากอนามัย 13,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 900 ชิ้น  แก่ประชาชนที่ด่านตรวจหน้าสถานีดาวเทียมไทยคม

3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวน   -   สาย

 

4. ข้อแนะนำประจำวัน

1. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

2. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมาก เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน หากมีอากาผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

3. คำแนะนำเพิ่มเติมเว็บไซต์กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุข

************************************ 5 กุมภาพันธ์ 2562

*************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 429 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:47 น.