ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ผู้บริหารสธ. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและติดตามความพร้อมโรงพยาบาลช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562


          รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และติดตามความพร้อมการจัดบริการ ห้องฉุกเฉินคุณภาพ รถพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี และโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูแลประชาชนตลอดเทศกาลปีใหม่ 2562

          วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และติดตามความพร้อมการจัดบริการของโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี และโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่สถานที่ท่องเที่ยว

           นายแพทย์ไพศาลให้สัมภาษณ์ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ได้กำชับให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ เตรียมความพร้อมดูแลประชาชน โดยเน้นเรื่องห้องฉุกเฉินคุณภาพ ที่ต้องมีแพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มจากจำนวนปกติ  พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ทีมกู้ชีพฉุกเฉินถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 นาที ศูนย์ส่งต่อจะต้องตรวจเช็คสภาพรถพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งเตรียมห้องผ่าตัด ไอซียู สำรองเตียง คลังเลือด ออกซิเจน อุปกรณ์การแพทย์ ทีมบุคลากร สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามการร้องขอ และประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีและผู้ที่เมาสุรา รวมทั้งเป็นตัวอย่างสถานที่ราชการจัดงานเลี้ยงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

           สำหรับเขตสุขภาพที่ 6 ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ระดับเขตและจังหวัด เตรียมความพร้อมห้อง ER ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เตรียมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่ และแผนระดมกำลังคนของโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีและโรงพยาบาลอื่นในเขต โดยโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี เป็นประธานระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์ EOC ของเขต มีการติดตามข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ ทั้งผู้มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน รับรักษาในโรงพยาบาล ผ่าตัดฉุกเฉิน ห้องไอซียู รวมทั้งผู้เสียชีวิต  เพิ่มจำนวนบุคลากรที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพิ่มอุปกรณ์การช่วยชีวิต ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 เท่าตัว เตรียมห้องผ่าตัดเพิ่มอีก 1 ห้อง พร้อมทีมศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และสำรองเตียงไอซียู คลังเลือด

          ส่วนที่โรงพยาบาลพุทธโสธร ซึ่งเป็นศูนย์อุบัติเหตุประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้บาดเจ็บครบวงจร ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ 1669 การออกปฏิบัติการฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุ  การประสานส่งต่อ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วย โดยมีระบบทางด่วน (Trauma Fast Track) เน้นการดูแลที่ทันเวลา ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระดมบุคลากรทุกสาขา อาทิ พยาบาลฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีมศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมกระดูก ทีมวิสัญญี ทีมห้องผ่าตัด ระบบสำรองเลือด ยา และเตียงของหอผู้ป่วยไว้พร้อมแล้ว

          “ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ให้พร้อมในการเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ปลอดภัย และขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุข และอสม.ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนตลอดเทศกาลปีใหม่ปีนี้” นายแพทย์ไพศาลกล่าว

 

*************************************  28 ธันวาคม 2561

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 517 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11:13 น.