ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ในอำเภอหัวหิน จำนวน 2 แห่ง


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอตั้งสถานที่ผลิตอาหารรายใหม่  ในอำเภอหัวหิน จำนวน 2 แห่ง


จากหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดดู 50 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 23:45 น.