ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน เข้าร่วมประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน


จากหน่วยงาน : สสจ.สุโขทัย เปิดดู 29 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:46 น.