ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

ค้นหา ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.พิจิตร

โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการพัฒนารพ.พิจิตร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๒

โรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมกับแมสมีเดียเรดิโอ 102.75Mhz จัดรายการ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี รับมอบเงินบริจาค จาก คุณมณฑี เพ่งพิศ และครอบครัว

สสจ.มุกดาหาร ร่วมรณรงค์วันส้วมโลก

โรงพยาบาลมุกดาหาร จัดกิจกรรมทำความสะอาด“วันส้วมโลก” (World Toilet Day )

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเก้าอี้สำนักงาน

นพ.สสจ.จันท์ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ

โรงพยาบาลหนองคาย ; โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี

โรงพยาบาลหนองคาย ; ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

รพ.ยะลารณรงค์ล้างส้วมรับวันส้วมโลก

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ประชุมถอดบทเรียนพร้อมConference case และคืนข้อมูลเยี่ยมบริการ

โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

๒๕ พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

สธ.ชัยนาท จัดประกวด อสม. ดีเด่น 12 สาขา ประจำปี 2563

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่รพ.ยะลา