ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

ค้นหา ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาคหมวดข่าว : ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมศึกษาดูงานการให้บริการด้านสุขภาพ 4.0

จิตอาสาทำความสะอาดรั้ว และทาสีรั้ว เพื่อให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดสะอาดสวยงาม

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อและพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเด็ก

รพ.ตะกั่วป่า : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

รพ.แม่สอด ร่วมพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค

ขอนแก่นคว้า 7 รางวัล การประกวด To be Number One ระดับประเทศ

รพ.แม่สอด มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ

รพ.แม่สอด จัดอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญตักบาตรในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

สสจ.พัทลุงออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดพัทลุง

สธ.ตรัง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องด้วยวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี