ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19


        วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน การได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ


จากหน่วยงาน : งานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดดู 29 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:42 น.