ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลสงขลา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ประชุมดำเนินโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19


   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลสงขลา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ประชุมดำเนินโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ จังหวัดละ 5 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลสงขลาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายแพทย์โตมร โชติพานิช  รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสงขลา และประธานคณะทำงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยลงพื้นที่ภาคสนามตรวจสอบระบบการจ่ายไฟเมน ระบบไฟฟ้าสำรอง และให้คำแนะนำเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา

 จากหน่วยงาน : รพ.สงขลา เปิดดู 109 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:56 น.