ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สา’สุขอุบลฯเดินหน้าให้การช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า ในขณะนี้ถึงแม้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กำลังเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ถึงการปฎิบัติตัวภายหลังน้ำลดและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อคลายความเครียดและวิตกกังวลจากกรณีดังกล่าว มอบหมายทีมสหวิชาชีพดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ นายแพทย์สุวิทย์กล่าวต่อไปว่า จากรายงานการปฏิบัติงานจากทีมสหวิชาชีพที่ร่วมดำเนินการในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ( ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ) พบว่าสถานการณ์ของอำเภอวารินชำราบ ซึ่งได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 44 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,206 คน ครัวเรือนได้รับผลกระทบ 3,783 ครัวเรือน ระดับน้ำเริ่มลดลงประชาชนส่วนใหญ่สามารถกลับเข้าบ้านของตนเองได้ ทีมสหวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ( MCATT )ได้ออกคัดกรองสุขภาพจิต จำนวน 16 ราย พบว่า มีความเครียดสูง จำนวน 2 ราย เครียดระดับปานกลาง จำนวน 10 ราย, เครียดเล็กน้อย จำนวน 1 ราย, มีภาวะซึมเศร้า จำนวน 5 ราย แต่ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย , มีภาวะสภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง ส่งผลให้เกิดความเครียดอย่างมาก (PTSD:Post-Traumatic Stress Disorder) จำนวน 3 รายและต้องได้รับการติดตามดูแลพิเศษ 4 ราย ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี มีรายงานจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าวังหินว่า ได้จัดทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมเยียนประชาชนบริเวณที่พักอาศัยบริเวณริมลำน้ำมูลน้อย หลังน้ำลด ประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าบ้าน ทำความสะอาด สำรวจความเสียหายและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสามารถใช้การได้ แต่ยังมีความกังวลว่าจะเกิดไฟฟ้ารั่ว/ช็อต เนื่องจากบางหลังยังมีน้ำอยู่ในมิเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ประชาชนมีความกังวลมาก จากการออกเยี่ยมบ้านประชาชนในหลังคาเรือนที่สามารถกลับเข้าบ้านได้ ( จำนวน 31 หลังคาเรือน ) แต่ยังพบว่ามีน้ำท่วมขังในบางส่วนและมี จำนวน 6 หลังคาเรือน ที่บริเวณทางเข้าบ้านมีดินโคลน ส่วน จุดพักพิง ยังมีเหลืออยู่ 7 ครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ที่เต้นท์ ได้เข้าทำความสะอาดบ้านเรือนบ้างแล้ว สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ริมแม่น้ำมูลน้อย ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย ซึ่งในวันที่ 10 ตุลาคม 2526นี้ กลุ่มจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จะได้เข้าทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว โดยทีมหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าวังหิน จะได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าให้การดูแลสุขภาพประชาชน ทุกหลังคาเรือนในข่วงเวลา 08.30น เป็นต้นไป นอกจากนั้นในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้มีการประชุมร่วมกับกรรมการชุมชน/อสม.ในพื้นที่ เพื่อสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเสนอขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป

พรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.อุบลราชธานี เปิดดู 244 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11:09 น.