ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วพบ.นครราชสีมา ชั้นปีที่ 2


     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัดงานพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ที่เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติด้านการพยาบาล ในหอผู้ป่วยต่างๆ โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รวมทั้งผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย     


จากหน่วยงาน : กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดดู 108 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:06 น.