ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

รพ.ยะลาเปิดบ้านต้อนรับหน.ส่วนราชการในกิจกรรมพบปะยามเช้า


เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล รพ.ยะลา นพ.สงกรานต์  ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา และ นพ.บรรยง  เหล่าเจริญสุข ผอ.รพ.ยะลา พร้อมจนท.สธ. ร่วมต้อนรับหน.ส่วนราชการในจังหวัดยะลา ในกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ซึ่งในครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหน่วยงาน  โดยมี นายนิมะ  มะกาเจ รองผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธี


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลยะลา เปิดดู 75 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09:34 น.