ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

“สสจ.นครพนม” ร่วมประชุมทางไกล เรื่อง “ยุติการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช”


 

          วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนางชุลีกร คงบุญ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) เรื่องยุติการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมร่มเกล้า (ชั้น 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากากระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมฯ กล่าวว่า ตอนนี้ในสื่อสังคมออนไลน์มีการขึ้นป้ายแบนสารเคมีอันตรายมากมาย ซึ่งขอย้ำว่าการแสดงออกของชาวสาธารณสุขเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการสั่งการ และขอชื่นชมที่เห็นการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของชาวสาธารณสุขที่เห็นถึงพิษภัยสารเคมีอันตรายดังกล่าว

       “เรา scope ภาระกิจที่กระทรวงสาธารณสุขดูแล โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ ความสะดวก เป็นเรื่องที่กระทรวงอื่นๆ ที่มีหน้าที่ต้องดูแลจัดการ สารเคมีเหล่านี้ฆ่าได้แต่หญ้า แต่มีพิษภัยต่อมนุษย์มากมาย และยืนยันจุดยืนไม่เอาสารเคมีอันตรายเหล่านี้ ป้ายรณรงค์ให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้าและห้ามจำหน่ายสารพิษทางการเกษตร 3 ชนิด คือ สารฆ่าหญ้าพาราควอต สารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเชต ให้ติดจนถึงวันประชุมพิจารณาผล หากไม่ดีก็แขวนป้ายต่อไป” นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าว

          ทั้งนี้ ในที่ประชุม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันรวมพลังครั้งนี้ และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พวกเราบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพร้อมดูแล สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี

 

       อนึ่ง กระแสการเรียกร้องของสังคม รวมทั้งบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ออกมาสนับสนุนและร่วมรณรงค์ให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้าและห้ามจำหน่ายสารพิษทางการเกษตร 3 ชนิด คือ สารฆ่าหญ้าพาราควอต สารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเชต จนมีการติตตั้งป้ายรณรงค์หน้าโรงพยาบาสต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในเกือบทุกจังหวัดอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับผลการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของส่วนรัฐผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ต่อการยกเลิกคลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปรากฏผลว่าที่ประชุมมีมติ 9 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 ไม่มาร่วมประชุม 1 โดย 9 เสียงเห็นชอบให้ยกระดับสารเคมีเกษตร 3 ชนิด จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ครอบครอง ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่) เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 (วัตถุอันตรายห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

       นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถูกขู่เอาชีวิตก่อนหน้านี้ ได้เข้ามาสังเกตการประชุมด้วย และเปิดเผยภายหลังว่า วันนี้ได้มีมติชัดเจนแล้วว่าต้องแบนทันทีตามมติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทำหนังสือขอให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาเพื่อปรับระดับควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้มีผลโดยเร็ว วันนี้ตนยิ้มออกแล้ว ทุกอย่างต้องจบตั้งนานแล้ว หลังจากนี้มั่นใจได้เลยว่า 1 ธันวาคม 2562 นี้ สารเคมีพวกนี้จะหายไปจากประเทศไทย

 

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/1971748386414068/posts/2384692375119665/?sfnsn=mo


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 294 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11:52 น.