ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11


นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 โดยมีนายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11 พร้อม คณะเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 เข้ารับการตรวจเยี่ยมและนำเสนอผลการดำเนินงาน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 1986 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:23 น.