ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


วันที่16 ตุลาคม2561 นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 536 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 ตุลาคม 2561 เวลา 16:35 น.