ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สสจ.สุราษฎร์ ร่วมจัดโครงการอบรมติดตามงานคลีนิคหมอครอบครัว (PCC:Primary Care Cluster) และงานปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 11


สสจ.สุราษฎร์ ร่วมจัดโครงการอบรมติดตามงานคลีนิคหมอครอบครัว (PCC:Primary Care Cluster) และงานปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากเขตสุขภาพที่ 11 เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 362 view
วันที่ประกาศข่าว : 13 กันยายน 2561 เวลา 15:14 น.