ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

อย. พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant Based Foods) ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารโลกอย่างยั่งยืน


นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สนับสนุนการค้าและการส่งออกอาหารจากพืช (Plant Based Foods) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของโลกที่ได้มาตรฐานปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชได้รับเลขสารบบอาหารจาก อย. หลากหลายประเภท เช่น เครื่องดื่มจากธัญพืช ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำนม ถั่วเหลือง น้ำนมข้าวโพด เครื่องดื่มจากพืชผักต่าง ๆ เนื้อเบอร์เกอร์จากพืช เป็นต้น

ทั้งนี้ อย. มุ่งมั่นในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ซึ่งเป็นกลุ่มอาหารที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามเทรนด์รักสุขภาพในปัจจุบัน และเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการงดหรือลดการบริโภคเนื้อสัตว์ อาหารกลุ่มนี้ทำมาจากพืชผัก ผลไม้ เห็ดต่างๆ รวมไปถึงธัญพืช และถั่ว และใช้น้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าวเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำของเนื้อสัมผัส มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่อร่อยใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง ๆ โดย อย.มีมาตรการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเฉพาะเพื่อส่งออกส่วนใหญ่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นขอรับเลขสารบบอาหารโดยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า การออกใบรับรองสถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การตรวจประเมินและออกใบอนุญาตผลิตอาหารจากพืชที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP โดยมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e-Submission นอกจากนี้ อย. ได้สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เช่น วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กในประเทศที่มีศักยภาพและประสงค์จะพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเพื่อส่งออก โดยมีโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น การสำรวจพืชท้องถิ่นที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งของโปรตีน น้ำมันหรือนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน GMP และโครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดโลก

เลขาธิการฯ กล่าวย้ำว่า อย. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าอาหารจากพืชที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสู่ตลาดโลกผู้ประกอบการที่สนใจจะยื่นขอใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชหรือยื่นขอใบรับรองเพื่อการส่งออกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) 0 2590 7606-7 หรือ 0 2821 5509 หรือผ่าน Line @OSSC_FDA หรือ E-mail ossc@fda.moph.go.th หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

*****************************************************

วันที่เผยแพร่ข่าว 25 พฤศจิกายน 2565 ข่าวแจก 32 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566จากหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดดู 405 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:04 น.