ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 254 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แนะดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ระวังอาจเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่"


กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 254 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แนะดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ระวังอาจเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 21 มี.ค. 2563


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 184 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 มีนาคม 2563 เวลา 14:41 น.