รพร.สระแก้ว ใช้ Smart digital ในคลินิกหมอครอบครัว พร้อมตั้ง สถานีสุขภาพ ในชุมชน 340 แห่ง