คลังวิดีโอ

ค้นหาหัวข้อ วิดีโอ100%x180

รมว สธ. เยี่ยมศูนย์หัวใจ รพ. รพ.พัทลุง -รพ.ควนขนุน ดูแลประชาชนภาคใต้ตอนล่าง

100%x180

อนุทิน เปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พายเรือเพื่อเจ้าพระยา

100%x180

รมช.สธ.แถลงข่าว นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ทำประกันสุขภาพ

100%x180

สธ.รวมพลังไม่เอาสารเคมีอันตรายทางการเกษตร

100%x180

รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

100%x180

รมว สธ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

100%x180

อนุทิน เปิดตัวโครงการรับยาใกล้บ้าน นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล 1 ตุลาคม 2562

100%x180

รมว.สธ. รมช.สธ. นำผู้บริหาร ข้าราชการ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชชนก ในวันมหิดล

100%x180

สธ.ลงพื้นที่ภาคใต้ดูแลปัญหา PM2.5

100%x180

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการทำงานและโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้วันนี้

100%x180

อนุทิน กำชับทุกพื้นที่น้ำท่วม ยา เวชภัณฑ์จำเป็นต้องมีเพียงพอตลอดเวลา

100%x180

อนุทิน ชู บุรีรัมย์โมเดล ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนปลูก-ผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งแรกของประเทศ

100%x180

รับมอบรถพยาบาลให้โรงพยาบาลปาย

100%x180

ดร.สาธิต รวมพลังเครือข่าย ป้องกันเด็กติดพนันออนไลน์

100%x180

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น CBH PLUS เข้าถึงบริการรวดเร็ว ลดรอคอย ลดแออัด

100%x180

สธ.จัดประชุมวิชาการ ปี 62 สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี

100%x180

จัดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้เรือนจำทั่วประเทศ

100%x180

ขยับกาย สบายชีวี

100%x180

สธ.ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด

100%x180

สธ.ให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพายุ "โพดุล" เตรียมแผนให้บริการประชาชน

100%x180

จิตอาสาพับถุงยา ส่งมอบให้โรงพยาบาล ลดการใช่ถุงพลาสติก

100%x180

ประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพศ./รพท.

100%x180

สธ. รวมพลังปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

100%x180

สธ.ดีเดย์จิตอาสาปราบยุงลายทั่วไทย

100%x180

สธ. ติดตามสถานการณ์และแผนสำรองน้ำบริการประชาชนในภาวะฝนทิ้งช่วง

100%x180

รมว.สธ มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

100%x180

รมช.สธ มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

100%x180

อนุทิน รับมอบสารสกัดน้ำมันกัญชา จีพีโอ เมดิคัลเกรด ล็อตแรกจากองค์การเภสัชกรรม

100%x180

เปิดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

100%x180

รมว.อนุทิน ติดตามการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก