คลังวิดีโอ

ค้นหาหัวข้อ วิดีโอ100%x180

สธ.ส่งความรู้สร้างครอบครัวคุณภาพวันวาเลนไทน์ ผ่านคิวอาร์โค้ด Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้ ที่จุดจดทะเบียนสมรสทุกแห่งทั่วประเทศ

100%x180

ขยับกาย สบายชีวี

100%x180

สธ. ห่วงใยสุขภาพตำรวจจราจร หากปฏิบัติงานริมถนนเป็นเวลานานให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

100%x180

MOU พัฒนาระบบสุขภาพ ไทย -เคนยา

100%x180

รองปลัดสธ เปิดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

100%x180

MoU เครือข่ายขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

100%x180

รมว.สธ.ตรวจเยี่ยม กรมควบคุมโรค

100%x180

สธ.ขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ

100%x180

ประกาศเจตนารมณ์ เลิกบุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

100%x180

แพทย์ผิวหนังแนะนำ วิธีปฏิบัติ รับฝุ่นละออง PM2.5

100%x180

รมว.สธ.แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขติดตามเฝ้าระวัง ฝุ่นละออง PM2.5

100%x180

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562

100%x180

สธ.เร่งสร้างความรอบรู้ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5

100%x180

รองนายก ฉัตรชัย เผย อสม.ลำปางใช้แอปพลิเคชัน Smart อสม. อันดับ 1 ของประเทศ

100%x180

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รร. สบต๋ำวิทยา อ. เกาะคา จ. ลำปาง

100%x180

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จ.ลำพูน

100%x180

1 วัด 1 โรงพยาบาล

100%x180

รมว.สธ.เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ช่วงที่ 2

100%x180

รองปลัดสธ. เยี่ยมชม Smart hospital รพ.พหลพลพยุหเสนา

100%x180

Smart Hospital โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

100%x180

โครงการ ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 109 ดวงตา

100%x180

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความรอบรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ลดผลกระทบสุขภาพจากฝุ่นละออง

100%x180

ปลัดสธ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วัดท่าตะโก จ นครสวรรค์

100%x180

รองปลัดสธ.ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รร.บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี จ นครสวรรค์

100%x180

รมว.สธ.และปลัดสธ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

100%x180

รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

100%x180

สธ.เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

100%x180

ปลัดสธ.ให้การต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/61

100%x180

ปลัดสธ แถลงข่าวการ ดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข หลังพายุปาบึก

100%x180

ปลัดสธ.แถลงข่าวด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับพายุปาบึก