คลังวิดีโอ

ค้นหาหัวข้อ วิดีโอ100%x180

สธ.ดีเดย์จิตอาสาปราบยุงลายทั่วไทย

100%x180

สธ. ติดตามสถานการณ์และแผนสำรองน้ำบริการประชาชนในภาวะฝนทิ้งช่วง

100%x180

รมว.สธ มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

100%x180

รมช.สธ มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

100%x180

อนุทิน รับมอบสารสกัดน้ำมันกัญชา จีพีโอ เมดิคัลเกรด ล็อตแรกจากองค์การเภสัชกรรม

100%x180

เปิดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

100%x180

รมว.อนุทิน ติดตามการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

100%x180

รมว.อนุทิน รมช.สาธิต เข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข

100%x180

ยุงยักษ์ไม่อันตรายอย่างที่คิด

100%x180

สธ. ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ?พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา?

100%x180

ปลัดสธ. บรรยายพิเศษ "นโยบายเจ้าหน้าที่มีความสุข"

100%x180

สธ.จัดประชุมผู้บริหาร การใช้กัญชาทางการแพทย์

100%x180

9 หน่วยงาน ร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมยุงลาย

100%x180

10 สุดยอดผลงานรัฐบาลด้านสาธารณสุข

100%x180

สธ.จับมือเครือข่าย ร่วมรณรงค์ บุหรี่ เผาปอด ปกป้องคนไทยจากควันบุหรี่มือสองมือสาม

100%x180

สธ.ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

100%x180

รมว.สธ.เข้าร่วมพิธีเปิดงานแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ

100%x180

วีดิทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2561

100%x180

แถลงข่าว แพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

100%x180

สธ.เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์

100%x180

มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช สธ. ปตท. MOU ให้บริการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน

100%x180

สธ. เปิดศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รองรับประชาชนภาคตะวันออก

100%x180

ปลัดสธ แถลงข่าวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62

100%x180

รมว.สธ นำชาว สธ. รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ปี 62

100%x180

ผู้บริหาร สธ. ติดตามความพร้อมโรงพยาบาล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

100%x180

สธ.- พม. ลงนามความร่วมมือตั้งศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาล

100%x180

วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

100%x180

สธ.จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

100%x180

สธ.เปิดงาน มหกรรม พลังคน พชอ

100%x180

สธ รับมอบรถบริจาคเลือดเคลื่อนที่