คลังวิดีโอ

ค้นหาหัวข้อ วิดีโอ100%x180

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี

100%x180

สธ.ร่วมดูแลสุขภาพประชาชน งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

100%x180

สธ. เปิดคลินิกลอยน้ำ ศรีสวัสดิ์โมเดล แห่งแรกของประเทศไทย หนุนกระแสท่องเที่ยวปลอดภัย

100%x180

รพ.สต.บ้านเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

100%x180

Health Review By ClubHealth EP.2 : เตรียมตัวท่องเที่ยวหน้าหนาว

100%x180

รมว.สธ.เปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคม

100%x180

รมว.สธ. นำชาวสาธารณสุขถวายสักการะ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

100%x180

สธ.เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ ลพบุรี

100%x180

รมว.สธ.เปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สัญลักษณ์ 100 ปีสาธารณสุขไทย

100%x180

หมอชวนวิ่ง

100%x180

ปลัดสธ.ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมจิตอาสาหลักสูตรประจำรุ่นที่2

100%x180

คำปราศรัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑

100%x180

เสวนาวิชาการ ปฏิรูปประเทศไทย : ผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการศึกษาบุคลากรสุขภาพ

100%x180

เสริมพลังทีมพัฒนาและทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

100%x180

สธ. เดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้ผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข สู่การเป็น 2P Safety Hospital

100%x180

สธ. MOU สปสช. พัฒนาระบบโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง

100%x180

ทอดผ้ากฐินพระราชทาน

100%x180

สธ.ปฏิรูประบบบริการพยาบาล ในยุค DIGITAL HEALTH

100%x180

นิทรรศการสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

100%x180

๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

100%x180

รมว.สธ.เปิดประชุมสัมมนาการบริจากอวัยวะของสถากาชาดไทย

100%x180

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติกายอุปกรณ์

100%x180

สธ.ร่วมอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

100%x180

ผู้บริหารสธ.ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน

100%x180

ไทยพาณิชย์มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิ100การสาธารณสุขไทย

100%x180

รองนายกฯ ลงพื้นที่รพ.สต.บ้านคลองม่วง จ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมระบบบริการปฐมภูมิและอสม 4.0

100%x180

สธ.เตรียมเปิดศูนย์รังสีรักษา ดูแลผู้ป่วยมะเร็งใกล้บ้าน รองรับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

100%x180

สธ.ผนึกพลัง 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกม

100%x180

ปลัดสธ.มอบโอวาท 47 จิตอาสากระทรวงสาธารณสุข

100%x180

มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย