คลังวิดีโอ

ค้นหาหัวข้อ วิดีโอ100%x180

สธ. เปิดศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รองรับประชาชนภาคตะวันออก

100%x180

ปลัดสธ แถลงข่าวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62

100%x180

รมว.สธ นำชาว สธ. รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ปี 62

100%x180

ผู้บริหาร สธ. ติดตามความพร้อมโรงพยาบาล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

100%x180

สธ.- พม. ลงนามความร่วมมือตั้งศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาล

100%x180

วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

100%x180

สธ.จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

100%x180

สธ.เปิดงาน มหกรรม พลังคน พชอ

100%x180

สธ รับมอบรถบริจาคเลือดเคลื่อนที่

100%x180

วัน อสม.แห่งชาติ ปี 62

100%x180

บริการทางแพทย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Telehealth)

100%x180

วันวัณโรคสากล 2562

100%x180

โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย

100%x180

สธ.มอบเกียรติบัตรชื่นชม พชอ./พชข.

100%x180

สธ.กำชับสถานบริการต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย พร้อมเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 62

100%x180

เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว

100%x180

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ อย.

100%x180

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2562 เมืองทองธานี

100%x180

คุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย

100%x180

สธ. บูรณาการข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย เฝ้าระวัง แจ้งเตือนประชาชน

100%x180

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ทุนแพทย์ประจำบ้านในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

100%x180

การประสานงานของทีมแพทย์ยามเกิดภัยพิบัติ

100%x180

สธ.ส่งความรู้สร้างครอบครัวคุณภาพวันวาเลนไทน์ ผ่านคิวอาร์โค้ด Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้ ที่จุดจดทะเบียนสมรสทุกแห่งทั่วประเทศ

100%x180

ขยับกาย สบายชีวี

100%x180

สธ. ห่วงใยสุขภาพตำรวจจราจร หากปฏิบัติงานริมถนนเป็นเวลานานให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

100%x180

MOU พัฒนาระบบสุขภาพ ไทย -เคนยา

100%x180

รองปลัดสธ เปิดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

100%x180

MoU เครือข่ายขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

100%x180

รมว.สธ.ตรวจเยี่ยม กรมควบคุมโรค

100%x180

สธ.ขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ