คลังวิดีโอ

ค้นหาหัวข้อ วิดีโอ100%x180

9 หน่วยงาน ร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมยุงลาย

100%x180

10 สุดยอดผลงานรัฐบาลด้านสาธารณสุข

100%x180

สธ.จับมือเครือข่าย ร่วมรณรงค์ บุหรี่ เผาปอด ปกป้องคนไทยจากควันบุหรี่มือสองมือสาม

100%x180

สธ.ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

100%x180

รมว.สธ.เข้าร่วมพิธีเปิดงานแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ

100%x180

วีดิทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2561

100%x180

แถลงข่าว แพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

100%x180

สธ.เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์

100%x180

มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช สธ. ปตท. MOU ให้บริการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน

100%x180

สธ. เปิดศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รองรับประชาชนภาคตะวันออก

100%x180

ปลัดสธ แถลงข่าวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62

100%x180

รมว.สธ นำชาว สธ. รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ปี 62

100%x180

ผู้บริหาร สธ. ติดตามความพร้อมโรงพยาบาล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

100%x180

สธ.- พม. ลงนามความร่วมมือตั้งศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาล

100%x180

วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

100%x180

สธ.จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

100%x180

สธ.เปิดงาน มหกรรม พลังคน พชอ

100%x180

สธ รับมอบรถบริจาคเลือดเคลื่อนที่

100%x180

วัน อสม.แห่งชาติ ปี 62

100%x180

บริการทางแพทย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Telehealth)

100%x180

วันวัณโรคสากล 2562

100%x180

โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย

100%x180

สธ.มอบเกียรติบัตรชื่นชม พชอ./พชข.

100%x180

สธ.กำชับสถานบริการต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย พร้อมเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 62

100%x180

เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว

100%x180

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ อย.

100%x180

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2562 เมืองทองธานี

100%x180

คุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย

100%x180

สธ. บูรณาการข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย เฝ้าระวัง แจ้งเตือนประชาชน

100%x180

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ทุนแพทย์ประจำบ้านในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข