เครือข่ายประชาสัมพันธ์

ค้นหาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 1)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 2)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 3)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 5)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 6)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 7)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 8)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 9)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 11)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 12)

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 13)

VDO การบรรยาย หัวข้อ "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์”

เอกสารประกอบการบรรยาย “#สื่อสารภาครัฐกับTwitter”

เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการผลิตคลิปวิดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล"

บรรยายพิเศษ "6 แง่คิด มุมมอง เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข...ไปต่อ?"

เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

เอกสารประกอบการบรรยาย "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์" (2/2)

เอกสารประกอบการบรรยาย "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์" (1/2)

เอกสารประกอบการบรรยาย "สร้างทีม สร้างสรรค์ สร้างพลัง พีอาร์ สธ."

รายชื่อหน่วยงานและเบอร์ติดต่อสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางข้ามจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนา

เอกสารประกอบการบรรยาย "กัญชาทางการแพทย์" (2/2) (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

เอกสารประกอบการบรรยาย "กัญชาทางการแพทย์" (1/2) (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการบรรยาย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563