เครือข่ายประชาสัมพันธ์

ค้นหาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์

VDO การบรรยาย หัวข้อ "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์”

เอกสารประกอบการบรรยาย “#สื่อสารภาครัฐกับTwitter”

เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการผลิตคลิปวิดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล"

บรรยายพิเศษ "6 แง่คิด มุมมอง เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข...ไปต่อ?"

เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

เอกสารประกอบการบรรยาย "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์" (2/2)

เอกสารประกอบการบรรยาย "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์" (1/2)

เอกสารประกอบการบรรยาย "สร้างทีม สร้างสรรค์ สร้างพลัง พีอาร์ สธ."

รายชื่อหน่วยงานและเบอร์ติดต่อสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางข้ามจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนา

เอกสารประกอบการบรรยาย "กัญชาทางการแพทย์" (2/2) (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

เอกสารประกอบการบรรยาย "กัญชาทางการแพทย์" (1/2) (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการบรรยาย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)