Infographic

ค้นหา Infographic

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : Infographic

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน พ.ค. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน พ.ค. 66

รวมสื่อ COVID19 และ วัคซีน COVID19

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน เม.ย. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน มี.ค. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน ก.พ. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน ม.ค. 66

การคืบหน้าดูแล พกส.และลูกจ้างชั่วคราว สธ. ,การเปลี่ยนสายงานราชการ, การเพิ่มตำแหน่งหน้าที่ในสายงานสาธารณสุข

4 ปี ผลงานเด่น กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆด้านสาธารณสุข

ONEPAGE กิจกรรมผู้บริหาร

Key message อธิบดีกรมต่างๆ

infographic สุขภาพน่ารู้

สรุปสถานการณ์น้ำท่วม วาตภัย และดินโคลนถล่ม

การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เทศกาลต่างๆ / วันสำคัญของชาติ และสาธารณสุข

Infographic / key message ประชาสัมพันธ์งานทั่วไป

Key message โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

โรคและภัยสุขภาพ

ข่าวปลอม FAKENEWS

การถ่ายโอน รพ.สต. / สอน.

กัญชาทางการแพทย์

key message นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

key message ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

key message นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อาการของโรคไข้เลือดออก การดูแลรักษา และป้องกันโรค ทำอย่างไร???

เตือนภัย!! โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลอกถามข้อมูลส่วนตัว!!

4 อาการ ใช้กัญชาบรรเทาเบื้องต้น #กัญชาใช้เพื่อการดูแลสุขภาพ ไม่สูบเพื่อสันทนาการ ทำลายสุขภาพ

วิธีใช้กัญชา เพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับ #กัญชาใช้เพื่อการดูแลสุขภาพ ไม่สูบเพื่อสันทนาการ ทำลายสุขภาพ

คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ติดต่อขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2565