Infographic

ค้นหา Infographic

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : Infographic

รวมสื่อ KEY MESSAGE การฉีดวัคซีน /วัคซีนเข็มกระตุ้นและการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ปี 2565

รวมสื่อ INFOGRAPHIC การฉีดวัคซีน /วัคซีนเข็มกระตุ้นและการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ปี 2565

รวม Infographic โควิด 19

รวม key message โควิด19

รวม Infographic วัคซีนโควิด 19

รวม Key message วัคซีนโควิด 19

ทดสอบสื่อ

ข้อเท็จจริง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ดูแลลูกทัวร์ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในโรงแรมที่พัก

โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น

สธ. สนับสนุนยกเลิกสารเคมี

ลดขยะพลาสติก

อาหารหน้าร้อน

31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก

4 หลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED

First Aid

รณรงค์ คัด แยก ขยะ

โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

รมว.สธ. และ ปลัด สธ. อวยพรปีใหม่ 2562

ไอเดียจัดกระเช้าสุขภาพ

วิตามินโฟเลต

นโยบายการให้และรับของขวัญ สธ.

งานอุ่นไอรัก ปี 2019

เตรียมพร้อมรับมือหน้าหนาว

ลอยกระทงสุขใจ ปลอดภัย

อยากผอมแบบไหน