Infographic

ค้นหา Infographic

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : Infographic

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน ธ.ค. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน พ.ย. 66

สวัสดีปีใหม่ 2024 จากท่าน รมว. รมช. และปลัดกระทรวง

รวม INFO เดือนธันวาคม 2566

รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2566

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน ต.ค. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน ก.ย. 66

KEY Message นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุข

KEY Message นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Key Message ปี 2566

Infographic ปี 2566

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน ส.ค. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน ก.ค.66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน มิ.ย. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน พ.ค. 66

รวมสื่อ COVID19 และ วัคซีน COVID19

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน เม.ย. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน มี.ค. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน ก.พ. 66

Onepage กิจกรรมผู้บริหาร เดือน ม.ค. 66

การคืบหน้าดูแล พกส.และลูกจ้างชั่วคราว สธ. ,การเปลี่ยนสายงานราชการ, การเพิ่มตำแหน่งหน้าที่ในสายงานสาธารณสุข

4 ปี ผลงานเด่น กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆด้านสาธารณสุข

ONEPAGE กิจกรรมผู้บริหาร

Key message อธิบดีกรมต่างๆ

infographic สุขภาพน่ารู้

สรุปสถานการณ์น้ำท่วม วาตภัย และดินโคลนถล่ม

การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เทศกาลต่างๆ / วันสำคัญของชาติ และสาธารณสุข

Infographic / key message ประชาสัมพันธ์งานทั่วไป