คลังภาพกิจกรรมคลังภาพกิจกรรม

ค้นหาภาพกิจกรรม

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : คลังภาพกิจกรรม

ประชุมคกก.อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำระบบบริการทันตกรรม รุ่นที่ 1

สธ.- กทม. ปรึกษาหารือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Platform)

เปิดโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เยี่ยมชมตึกสงฆ์อาพาธต้นแบบ (ตึกราชอุทัยกวี)

ปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+ )

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับตำแหน่ง

เปิดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565 – 2567)

เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อน Money Safety MOPH+ ระยะที่สอง

เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดอาคารหลังใหม่โรงพยาบาลพัทลุง

"พาหมอไปหาประชาชน" จ.พัทลุง

เปิดโครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดแพร่

ติดตามการดำเนินงานนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" รพ.แพร่

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2567

ประชุม TMM 6/67

เปิดการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2567

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมครบรอบ 25 ปี ศูนย์พึ่งได้กระทรวงสาธารณสุข

ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.มหาสารคาม

มหกรรมตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เยี่ยมหน่วยแพทย์เฉพาะทาง ในโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เปิดมหกรรมรวมพลคนสาธารณสุขรักษ์สุขภาพ ขับเคลื่อนก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ

หารือสนับสนุนการถ่ายโอน สอน./รพ.สต.

เปิดโครงการ “กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรัก โอบอุ้มสังคมไทย”  เปิดตู้ “เติมรัก...ปันสุข”

เลขานุการ รมว.สธ. เข้ารับตำแหน่ง

ประชุม TMM 5/67

รมว.สธ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ สิระ บุณยะรัตนเวช โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

ปลัด สธ.รับมอบเงินบริจาค 40 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

รมว.สธ.มอบเกียรติบัตรในงาน ก้าวที่ 9 สมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย การขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร”

รมว.สธ. พบปะ เยี่ยมให้กำลังใจ อสม. วังสะพุง

รมว.สธ.เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวังสะพุง