ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหา ข่าวเพื่อมวลชนหมวดข่าว : ข่าวเพื่อมวลชน

สธ.แนะนำขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง

สธ.รอความเห็นชอบกระทรวงการคลังเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สธ. MOU สปสช. พัฒนาระบบโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง

สธ. ผ่านกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นประเทศแรกของเอเชีย

สธ. ปฏิรูประบบบริการพยาบาล ในยุค DIGITAL HEALTH

สธ. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังโรคหลังน้ำลด

สธ.จับมือสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ จัดอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

สธ.ห่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วม กำชับสถานบริการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างใกล้ชิด

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้า Smart Hospital ตามนโยบาย Thailand 4.0

สธ. เตือนประชาชนรับมืออากาศหนาว เลี่ยงดื่มเหล้าผิงไฟในเต็นท์

รพ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ ผลิตนวัตกรรมที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต ป้องกันแผลกดทับ

สธ. กำชับโรงพยาบาลพื้นที่ฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วม ดูแลประชาชน

สธ. เดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้ผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข สู่การเป็น 2P Safety Hospital

WHO หารือ สธ. แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือรัฐบาลไทย-องค์การอนามัยโลก ค.ศ.2017 – 2021

รมว.สธ. ชื่นชมไทยระดับแนวหน้าด้านกายอุปกรณ์อาเซียน และเอเชีย

สธ.ประชุมทางไกลขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

สธ.ตั้งหน่วยงาน ดูแลโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพระบรมวงศานุวงศ์

สธ. ปลื้ม 17 ผลงานในสังกัด รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

ศูนย์พึ่งได้ รพ.ปทุมธานี ดูแลช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงแบบวันสตอป เซอร์วิส

สธ. จับมือไจก้า พัฒนาระบบบริการสังคมผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ

สธ.เตือนประชาชน กินเนื้อวัวควาย หมู ดิบ หรือ สุก ๆดิบ ๆ เสี่ยงโรคพยาธิตืด

พลเอก ฉัตรชัย รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการทศวรรษการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สธ.เน้นให้ทุกโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล

สธ. กำหนดนโยบายปี 2562 เน้น 5 เรื่องสำคัญ เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

รองนายกฯ ลงพื้นที่รพ.สต.บ้านคลองม่วง จ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมระบบบริการปฐมภูมิและอสม 4.0

สธ. ผนึกพลัง 84 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกม

ปลัดสธ. มอบนโยบายบูรณาการระบบบริการปฐมภูมิ รพ.สต. – คลินิกหมอครอบครัว - พชอ.