ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหา ข่าวเพื่อมวลชนหมวดข่าว : ข่าวเพื่อมวลชน

รพ.มะเร็งลำปาง เน้นดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน

สธ. แนะช่วงหน้าร้อนเพิ่มผักผลไม้วิตามินซีสูง ออกกำลังกาย เสริมภูมิคุ้มกันโรค

รมว.สธ. นำคณะเยือนเคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สธ.รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ แบบ One Stop Service คันแรกของภาคใต้

สธ. เตรียมแผนรับภัยแล้ง สำรองน้ำเพียงพอ ดูแลประชาชน

คปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาล 2,900 อัตรา ครบตามมติครม.

สธ. ร่วมมือกับ กสทช. ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล

สธ. หนุน อสม. เป็นจิตอาสาดูแลประชาชน เชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น 920 คน ในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 62

สธ.ประชุมทางไกล ซักซ้อมความพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนจากฝุ่นขนาดเล็ก

สธ.ส่งทีมเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

สธ.และทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์“ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค”ในวันวัณโรคสากล

สธ.ให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ HA และเดินหน้าความปลอดภัย 2P Safety

องคมนตรีชื่นชมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดชายแดนใต้

สธ.ชวนประชาชนเร่งกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายในบ้าน

สธ. กำชับสถานพยาบาลเร่งตรวจสอบอาคารสถานที่ เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน

สธ. กำชับสถานบริการต้องไม่มีลูกน้ำยุงลาย พร้อมเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 62

สธ.ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 11

สธ.เผยความคืบหน้ากรณีข้าราชการได้รับเงินเกินสิทธิ

รมว.สธ. ชื่นชม “No walk-in OPD” รพ.กำแพงเพชร จัดคลินิกหมอครอบครัวเต็มพื้นที่อำเภอเมือง ใน รพ.สต. 16 แห่ง

สธ.จ.พังงา จับมือ ทัพเรือพังงา ดูแลนักท่องเที่ยวปีละกว่า 5 ล้านคน

สธ.ห่วงข้าราชการที่ได้รับเงินเกินสิทธิ เตรียมเจรจากระทรวงการคลัง ขอผ่อนชำระหนี้ระยะยาว

สธ.ลดความแออัดรพ.ขนาดใหญ่ เพิ่มศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ

สธ. ติวผู้บริหารใหม่ระดับอำเภอ สร้างงานเพื่อประชาชนสุขภาพดี

สธ. หนุนแม่บ้านสาธารณสุข ช่วยดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กในชุมชน

คกก.นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ “ลดเกลือ ลดโรคไม่ติดต่อ”

สธ.ชวนเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”

สธ. ร่วมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ชวนคนไทย “มาตรวจการได้ยินกันเถอะ” รับวันการได้ยินโลกประเทศไทย