ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหา ข่าวเพื่อมวลชนหมวดข่าว : ข่าวเพื่อมวลชน

สธ.เปิดบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง “บ้านปันน้ำใจ ไทยเพิ่มพูล” โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สธ. มอบนโยบาย รพศ./รพท. ยึดหลักธรรมาภิบาล แยกประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

พลเอก ฉัตรชัย รองนายกรัฐมนตรี ชื่นชม พชอ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนจังหวัดไอโอดีน

สธ. เฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

สธ.-กรมราชทัณฑ์-สปสช. ผนึกกำลังพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในเรือนจำ

สธ.ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สธ. เร่งสร้างความรู้ประชาชน ในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

สธ.เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทาง เพิ่มทางเลือกประชาชน ลดแออัด ลดรอคอย

สธ.ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 109 ดวงตา

สธ. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลประชาชน ที่วัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค เป็นของขวัญปีใหม่ ในช่วงที่ 2

สธ.เร่งสร้างความรอบรู้ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5

รพ.ด่านมะขามเตี้ย ใช้ ไอที บริการประชาชน สะดวก ลดแออัด ประชาชนพึงพอใจ ด้วยระบบ สมาร์ท ฮอสปิทัล

สธ. เร่งสร้างความรอบรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ลดผลกระทบสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

สธ.เยี่ยมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ ช่วงที่ 2 โรงเรียนบ้านไหนหนัง จ.กระบี่

รองนายก “ฉัตรชัย” เผย อสม.ลำปางใช้แอปพลิเคชัน “Smart อสม.” อันดับ 1 ของประเทศ

สธ.-กทม.-กรมควบคุมมลพิษ ร่วมเฝ้าระวังผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กในกทม.และปริมณฑล

สธ.เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ วัดท่าตะโก จ.นครสวรรค์

สธ.เปิด EOC เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในกทม.และปริมณฑล

สธ.เปิดคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์

สธ.แนะพ่อแม่ ดูแลสุขภาพเด็กหลังเที่ยวงานวันเด็ก

รมว.สธ.เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ช่วงที่ 2

สธ. แนะผู้ปกครองเตรียมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงร่วมงานวันเด็ก

สธ.ร่วมกับท้องถิ่นเร่งฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

สธ.เร่งสำรวจความเสียหายจากพายุ “ปาบึก” พร้อมส่งทีมสุขภาพจิต ป้องกันโรค ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดูแลประชาชน

สธ.ชื่นชมโรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ย ให้บริการประชาชนแบบ “สมาร์ท ฮอสปิทัล”

สธ. เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

สธ.ให้โรงพยาบาลทุกแห่งตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่เมาแล้วขับต่อเนื่อง