ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหา ข่าวเพื่อมวลชนหมวดข่าว : ข่าวเพื่อมวลชน

สธ.ร่วมลดโลกร้อน ลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาได้ถึง 87 %

สธ.ร่วมมือ 6 ประเทศเอเชียแปซิฟิกพัฒนานโยบายสุขภาพและงานวิจัย เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า

สธ.แนะผู้ปกครองแปรงฟันลูกให้สะอาด ป้องกันฟันผุ

สธ.เตรียมความพร้อมชุมชนดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม

สธ.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเกินจริง เสี่ยงอันตรายสุขภาพ

สธ.ลงนามความร่วมมือ 9 หน่วยงาน จัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

สธ.ตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป

สธ. เตือนระวังไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่หน้าฝน

สธ.ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เน้นคุณภาพและความปลอดภัยอาสาสมัคร

สธ.เปิดสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพิ่มทางเลือกฟื้นฟูสุขภาพประชาชนด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

สธ. มอบนโยบาย ผู้บริหารทั่วประเทศ เน้นงานบริการและการทำงานที่โปร่งใส

สธ.จับมือราชทัณฑ์ สปสช. พัฒนาแนวทางดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้เข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐาน

สธ.แนะผู้ปกครองดูแลเด็กป่วยไข้เลือดออกใกล้ชิด หากไข้ลงแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลทันที

สธ. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติดูแลประชาชน จ.ปทุมธานี

สธ.เข้มมาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สำคัญที่สุด

สธ.ร่วมพัฒนาการวิจัยและประยุกต์ใช้การแพทย์แม่นยำ

สธ. เข้มมาตรการถุงยางอนามัย ป้องกันโรคซิฟิลิส

คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หนุนจังหวัดให้ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบอย่างจริงจัง

สธ.ปลูกฝังองค์กรต้านทุจริตส่งต่อแนวคิดสู่บุคลากร

สธ.เตือนหากป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัด มีไข้สูงลอยมากกว่า 2 วันให้ รีบพบแพทย์

สธ. เตือนประชาชน ฝนตก น้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู

สธ. ร่วมสร้างจิตอาสา “ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

สธ.อบรมการประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้ขับขี่ยานยนต์ ลดบาดเจ็บจากการจราจร

สธ. ส่งเสริมประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพ ลดเจ็บป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดค่าใช้จ่าย

สธ. มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 62

สธ.หนุนให้ รพ.ในสังกัดเป็น โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย100%

สธ. กำชับสถานบริการเตรียมแผนรับมือพายุฝนตกหนัก ไม่ให้กระทบบริการประชาชน

รมว.สธ.เปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13

สธ. เตือนผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ระวังป่วยโรคปอดบวม

สธ.เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนชุมชนใกล้ท่าเรือแหลมฉบังต่อเนื่อง