ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหา ข่าวเพื่อมวลชนหมวดข่าว : ข่าวเพื่อมวลชน

สธ.เตรียมสร้างโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสาขาแห่งใหม่ ลดแออัด

ดร.สาธิต เปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุน พัฒนาศักยภาพบริการ รองรับนักท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน

บทเรียนชีวิตมาเรียม “ดร.สาธิต” วอนตลาดชายทะเล ลดละเลิกถุงพลาสติก-โฟม

ดร.สาธิตมอบทิศทางการทำงานศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมระยอง ในทศวรรษหน้า

สธ.ดีเดย์จิตอาสาปราบยุงลายทั่วไทย

อนุทิน นำสมุนไพรคุณภาพสู่ตลาดโลก หวังเป็น 1 ในอาเซียน

“อนุทิน”ขอโรงพยาบาลเอกชน คำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภค

สป.สธ. รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น จาก ก.พ.ร.

สธ.เร่งตั้ง คกก.ร่วมกับกระทรวงการคลัง ก.พ.ศึกษามาตรการเยียวยาแก่อดีตพนักงานของรัฐ

ดร.สาธิต เร่งจัดระบบบริการผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ

สธ.จัดประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพศ./รพท. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีลดความแออัด

สธ.เตรียมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยในโรงพยาบาล 12 แห่ง

สธ. แนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง

ดร.สาธิต ให้กรมการแพทย์ใช้เทคโนโลยี เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญสู่ภูมิภาค ลดแออัด

“อนุทิน” เปิดคลินิกกัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์แห่งแรก ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา

สธ.ติดตามการจัดการน้ำโรงพยาบาลสุรินทร์

“อนุทิน” ชื่นชมระบบโรงพยาบาลพันธมิตร ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์เขตนครชัยบุรินทร์

สธ. เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับพื้นที่

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา

ดร.สาธิต ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี “Street Food สะอาด ปลอดภัย”

“อนุทิน” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และรับบริการ ของ สปสช.

สธ. - ยูนิเซฟ เปิดตัวหนังสือ ‘แนวทางจัดอาหาร’ สร้างโภชนาการและสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

สธ.จัดเวิร์กชอป “กัญชาทางการแพทย์” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

สธ.-สภากาชาดไทย เสริมความเข้มแข็งรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ และดวงตา

“อนุทิน” หารือสภาเกษตรกรฯ ปลูก-วิจัยกัญชาเพื่อเป็นตำรับยาตามกฎหมาย

สธ. ติดตามสถานการณ์และแผนสำรองน้ำบริการประชาชนในภาวะฝนทิ้งช่วง

“อนุทิน” ควง “ทรงศักดิ์” บินด่วน เร่งกู้วิกฤตขาดน้ำ รพ.สุรินทร์ ก่อนรายงาน ครม.