ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหา ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : ข่าวเพื่อมวลชน

สธ. ชวนให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง หยุดส่งต่อข้อมูลเท็จด้านโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก

“สาธิต” เดินหน้า เสริมศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่าย จ.ระยอง เพิ่มพูนทักษะ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี พัฒนาการรักษาขั้นสูง ผ่าตัดมะเร็งได้ทุกระบบ ให้เคมีบำบัดได้ทุกโรค

องคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

สธ.ออกข้อบังคับปรับเพิ่มค่าตอบแทน OT และเวรบ่ายดึกบุคลากร เจ้าหน้าที่มีผลบังคับใช้ทันที

สธ.จัดรถ Mobile Stroke Unit ช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง จ.ระนอง เข้าถึงการรักษาใน 4 ชั่วโมงครึ่ง ลดอัตราตายและลดความพิการ

คณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 152

สธ.เผย 14 จังหวัดค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานติดต่อกัน 3 วัน เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ แล้ว

สธ. เดินหน้าปรับเพิ่มค่าตอบแทน OT และเวรบ่ายดึกบุคลากร หลังกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

สธ. รับมอบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Spinal Board) 14,000 ชิ้น สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

สธ.เผยสถานการณ์โควิด 19 ในไทยลดลง เปิดหน่วยบริการวัคซีนโควิดนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 31 จังหวัด

โฆษก สธ. เตือนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพใช้โลโก้กระทรวงฯ อ้างช่วยคนอยู่บ้านทำงานออนไลน์

“สาธิต” ลุยต่อ เสริมศักยภาพ “อสม. ระยอง” อำเภอแกลง และ อำเภอบ้านค่าย

"อนุทิน" ย้ำ อสม.โคราช ช่วยคัดกรองสุขภาพผู้สูงวัยให้ครบ 100% สู่เป้าหมาย 10 ล้านคนทั่วประเทศ

“หมอรุ่งเรือง” ชี้ เป็นข้าราชการต้องมีวินัย รับใช้ประชาชนทุกคน ทุกพื้นที่ และต้องมีการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติ

สธ. Kick Off “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” พร้อมกันทั่วประเทศ ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

ปลัด สธ.แจงย้าย ผอ.รพ.จะนะ เป็นการใช้อำนาจของผู้ตรวจฯ ตามแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

สธ.จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 วงเงิน 4.37 แสนล้านบาท ใช้พัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ประชาชน

สธ. ยันเดินหน้าถ่ายโอน รพ.สต. ตามกฎหมาย พร้อมทั้งศึกษาประเมินผลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ปลัด สธ. กำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ PM 2.5 หากเกินเกณฑ์มาตรฐานให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ รับมือ

ปลัด สธ. ประชุมซักซ้อมแนวทางฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สธ. ยินดี “ผอ.รพ.ราชบุรี” ได้รับรางวัล AAAH Award 2023 จากผลงานบริหารจัดการกำลังคนโดดเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก