ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหา ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : ข่าวเพื่อมวลชน

อนุทิน รับมอบเงินบริจาค ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก เครื่องช่วยหายใจ และชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19

กรมอนามัย วางแนวทางเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างปลอดภัย

อนุทิน ย้ำขอผู้ประกอบการนำหลักฐานการเรียกเก็บเงินค่าหัวคิวโรงแรม

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้ความมั่นใจกระบวนการผลิตวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยคืบหน้า

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

สธ.วางมาตรการห้องฉุกเฉินวิถีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด 19

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

สธ.ลุยค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 ผู้ป่วยรายใหม่

สธ. จับมือ Airbnb สนับสนุนที่พักแก่บุคลากรด่านหน้าโควิด 19 นำร่องในเขต กทม. และ 13 จังหวัด

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ดร.สาธิต ปลื้มน้ำใจที่งดงามของคนโควิด อาสาส่งผู้ป่วยโควิดด้วยกันถึงบ้านภูมิลำเนา

อนุทิน เยี่ยมชมบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สธ. ร่วม ศธ. เตรียม 6 แนวทาง เปิดเรียน ปลอดภัย

อนุทิน เผยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบางในเขตสุขภาพที่ 5

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

เขตสุขภาพที่ 6 ระดมทีมเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้กักตัว วันละ 200-500 ราย

ดร.สาธิต เปิดงานสตรีทฟู้ด วิถีชีวิตใหม่ “KMITL Street Food Academy 2020”

“สธ.” จับมือ “ดีอีเอส” ฉายภาพไฮเทค รับมือโควิด 19

อนุทิน รับเงินบริจาค 50 ล้าน จัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลในจ.สุโขทัย

อนุทิน รับมอบหน้ากากอนามัยล้านชิ้นจากภาคเอกชน

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

อนุทิน เปิดประชุมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “ไทยรู้ สู้วิกฤติ”

สธ.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่บุคลากรการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต

อภ. ผลิต จัดหา พัฒนายารักษาโควิด 19 เพียงพอใช้ในระยะยาว

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

สธ.หนุนคงมาตรการ ป้องกันโควิด 19 ระบาด หลังผ่อนปรน

สธ.เน้นย้ำการทำความสะอาดจุดสัมผัสในห้าง ลดแพร่เชื้อโควิด19