สสจ.ศรีสะเกษ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

โดยช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  8 ช่องทาง ดังนี้

1.ร้องเรียนผ่านตู้รับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 5 กล่อง ณ สสจ.ศรีสะเกษ 

2.ร้องเรียนผ่าน เว็ปไซต์ http://complain.ssko.moph.go.th

3.ร้องเรียนผ่านเว็บเพจ Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

4.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 045-616-040

5.ร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

   Email : complain.ssko.moph@hotmail.com

6.จดหมายผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

7.เดินทางมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

8.ร้องเรียนผ่านหน่วยงานราชการอื่น เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สายด่วน 1567

ที่อยู่ 485 หมู่6 ถนน ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000

เพื่อเป็นช่องทางที่ทำให้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการและเป็นช่องทางในการทำการชี้แจงทำความเข้าใจในเหตุผล รวมทั้งการแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนในประเด็นเดิมหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นซ้ำอีก และเพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์มีประสิทธิภาพมากขึ้น


จากหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เปิดดู 699 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:28 น.