กรมอนามัย เตือน ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว เฝ้าระวังตนเอง ลดเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ


          กรมอนามัย แนะ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยระวังภัยหนาว โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังตนเอง ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ จากการผิงไฟช่วงหน้าหนาว เช่น อันตรายจากควันพิษ บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ ไฟคลอก เป็นต้น เพื่อป้องกันตนเองและคนในครอบครัว    

          นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึงช่วงเดือนมกราคม 2567 จะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดสำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ส่งผลให้บางพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กรมอนามัยมีความห่วงใยประชาชน ถึงแม้ว่าในปีนี้อุณหภูมิหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงภัยหนาวและเตือนภัยเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพจากภัยหนาว เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียจากไฟไหม้บ้านเรือน การขาดอากาศหายใจจากการผิงไฟในเต้นท์
ของนักท่องเที่ยว เสียชีวิตการดื่มสุราคลายหนาว รวมถึงอุบัติเหตุ เสียชีวิตจากเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สได้ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยระวังภัยหนาว ป้องกันตนเองและคนในครอบครัว  

          นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ประชาชนควรดูแลสุขภาพตนเองในการรับมือภัยหนาวอย่างปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ โดยนำเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวซักให้สะอาดแล้วตากแดดให้แห้งพร้อมนำออกมาใช้อย่างปลอดภัย หากอุณหภูมิลดลงให้ดื่มน้ำอุ่น และกินอาหารปรุงสุกใหม่ ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้สำรวจเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยงภัยหนาวในพื้นที่ ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก คนพิการทุพพลภาพ และสตรีมีครรภ์ พร้อมเร่งสื่อสารเตือนภัยเพื่อให้เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพจากภัยหนาว หลีกเลี่ยงการผิงไฟในที่อับอากาศเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิต รวมทั้งการเฝ้าระวังอัคคีภัยจากการเผาฟืน จุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่น ให้หมั่นตรวจตรา ทดสอบความปลอดภัย และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบกิจการ หรือครัวเรือนที่มีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สอย่างเข้มงวด เพื่อให้ควบคุม ป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นดังกล่าว ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ใช้งาน

          “นอกจากนี้ การก่อไฟแต่ละครั้งจะมีควันไฟออกมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อสูดดมเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว และหากไม่ดับไฟให้สนิทอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟไหม้ ดังนั้น จึงควรก่อไฟในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ขณะผิงไฟควรนั่งหรือยืนอยู่เหนือทิศทางลม สำหรับกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่มีการก่อไฟ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการนำเตาถ่านหรือตะเกียงน้ำมันก๊าดเข้าไปจุดผิงไฟในเต็นท์ เนื่องจากจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ เมื่อสูดดมก๊าซทั้ง 2 ชนิดนี้เข้าไปในปริมาณมากจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองทำให้เกิดอาการง่วง หลับโดยไม่รู้ตัว และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือถูกไฟคลอกจนเสียชีวิต ส่วนการป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน ก่อนประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยววันหยุดเทศกาลขอให้ตรวจการปิดเตาแก๊สถอดปลั๊กไฟ และดับธูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะหรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย ไม่ดื่มสุราแก้หนาว เพราะสุราเป็นตัวเร่งให้ร่างกายสูญเสียความร้อน ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงจนอาจเสียชีวิตได้” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

กรมอนามัย / 1 ธันวาคม 2566


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 242 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09:48 น.