กรมควบคุมโรค เสริมภูมิประชาชน ลุยงานมหกรรมตรวจคัดกรอง ให้ความรู้กำจัดไข้เลือดออก


       กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกิจกรรมงานมหกรรมตรวจคัดกรองและส่งเสริมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในชุมชน ณ วัดกำแพง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสริมภูมิประชาชนร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก

       วันนี้ ( 26 พฤศจิกายน 2566 ) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมงานมหกรรมตรวจคัดกรองและส่งเสริมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในชุมชน ณ วัดกำแพง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีประเพณีงานบุญหลายงาน เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และลอยกระทง เทศกาลดังกล่าวจะมีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โดยการสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อประเมินความเสี่ยงยุงลายในพื้นที่หลัก 7ร. คือ กลุ่มโรงธรรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์) โรงแรม/รีสอร์ท โรงเรือน (บ้าน/อาคาร) โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลและสถานที่ราชการ พบว่า วัดเป็นสถานที่ที่พบลูกน้ำยุงลายสูงสุด คือร้อยละ 60.9 รองลงมาคือโรงงาน/สถานที่โดยรอบร้อยละ 55.6 และโรงเรียนร้อยละ 46.0 ตามลำดับ จึงเป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ต้องขอให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกันเข้าไปจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำขังต่างๆ เช่น ถัง/อ่างน้ำในห้องน้ำ จานรองกระถางต้นไม้ที่ปลูกประดับไว้ แจกันไหว้พระ แจกันพลูด่าง/อ่างบัว ยางรถยนต์เก่าที่จัดเป็นสวนนั่งเล่น และขยะบริเวณโดยรอบ เป็นต้น

       นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า ไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาที่ทุกคน ต้องหันมาใส่ใจร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อยุติโรคนี้อย่างจริงจัง สำหรับงานในวันนี้ กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมออกบูธ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก มอบยาทากันยุงให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเชิงรุก เสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะสถานที่สาธารณะ ที่มีคนมาร่วมกันมากๆ เช่น วัด และเน้นย้ำให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทายากันยุงเพื่อลดการส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกให้ผู้อื่น

       นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เอกซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองวัณโรคฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งแจกถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4/กองโรคติดต่อนำโดยแมลง/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566


  


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 185 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:22 น.