รพ.มะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งในพระสงฆ์ครบวงจร


กรมการแพทย์  โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งในพระสงฆ์  จังหวัดอุดรธานี  ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร ของกระทรวงสาธารณสุข สร้างความตื่นตัวในการตรวจมะเร็งในผู้ชายซึ่งพระสงฆ์เป็นตัวแทนของชายไทย ชี้โรคมะเร็งหากพบในระยะแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญลำดับแรกของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมะเร็งตับท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นมะเร็ง 3 อันดับแรกที่พบบ่อยที่สุดในเพศชาย  ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในระยะโรคที่เป็นมาก ทำให้การรักษาไม่ได้ผลดี ดังนั้นเพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการคัดกรองโรคมาเร็งเหล่านี้ หากพบตั้งแต่ระยะแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์  จึงได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็ง  ทั้ง 3 ชนิด รวมทั้งมะเร็งช่องปากในพระสงฆ์ขึ้น  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 72 พรรษาและพระสงฆ์ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกัน และคัดกรองมะเร็งในสังคมได้อย่างมาก ซึ่งพระสงฆ์เป็นตัวแทนของชายไทย ที่มีภารกิจต่างจากฆราวาส มีโอกาสเข้าถึงบริการได้ยาก

เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า       การจัดโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี และเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จังหวัดอุดรธานี มีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการ 111 รูป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ สำหรับมะเร็งตับและท่อน้ำดี  Low dose CT scan สหรับตรวจหามะเร็งปอด  ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ และตรวจหามะเร็งช่องปาก โดย        ทันตแพทย์  สำหรับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง คือ ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพจิตที่ดี และหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด และถ้าสงสัยโรคมะเร็งให้รีบเข้ารับการวินิจฉัย และรักษาให้เร็วที่สุด

*************************************************

#กรมการแพทย์    #โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี   #UDCH 

                                                                                                   -ขอขอบคุณ- 24  พฤศจิกายน   2566จากหน่วยงาน : กรมการแพทย์ เปิดดู 185 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:46 น.