สธ. สานต่อก้าวท้าใจ Season 5 มอบโล่เชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายที่ร่วมก้าวไปด้วยกัน


 กระทรวงสาธารณสุข สานต่อก้าวท้าใจ Season 5 ตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ
และส่งเสริมให้ประชาชนมีออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 145 รางวัล 
แก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมสร้างประชาชนสุขภาพดีไปด้วยกัน
 

                              วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2566) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “การดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย” และการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกลไกพื้นที่ ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านออกกำลังกายของประชาชนไทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ 
ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทำโครงการก้าวท้าใจมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ Season 1 - 5 ล่าสุดตั้งเป้าหมายSeason 5 ชวนคนไทยร่วมกันท้า 150 วัน 150 ล้านแต้มสุขภาพ พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านก้าวท้าใจ ประกอบด้วย บุคลากร กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงเรียน หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ  และเอกชน กว่า 145 รางวัล
                             นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอนามัยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมก้าวท้าใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 145 รางวัล 13 ประเภท ประกอบด้วย 1) ผู้สนับสนุนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ Season 5 2) เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ Season 5 3) เขตสุขภาพที่มีจำนวนผู้สมัครสูงสุด 4) ศูนย์อนามัยที่มีจำนวนผู้สมัครสูงสุด 5.) จังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดในเขตสุขภาพ 6) จังหวัดที่มีสัดส่วนสมาชิกมากที่สุด 7) กลุ่ม Over All ที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด 8) กลุ่ม Best of the Best ที่มีแต้มสุขภาพและสมาชิกสูงสุด 9) กลุ่มโรงเรียนที่มีแต้มสุขภาพสูงสุด 10) กลุ่มโรงเรียนที่มีสมาชิกมากที่สุด 11) เขตสุขภาพที่มีอัตราการเพิ่มของสมาชิกใหม่มากที่สุด 12) ศูนย์อนามัยที่มีอัตราการเพิ่มของสมาชิกใหม่มากที่สุด และ13) จังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มของสมาชิกใหม่มากที่สุด  
 “                          ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานก้าวท้าใจที่ผ่านมา Season 1 60 วัน 60 กม. มีผู้เข้าร่วม 4 แสน 8 หมื่นคน ระยะทางสะสมทั้งสิ้น 20 ล้านกิโลเมตร ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19 มีการใช้พลังงานสะสมทั้งหมด 988 ล้านกิโลแคลอรี ก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 3 ล้าน 3 แสนคน ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 4 ล้าน 9 แสนคน จำนวนสะสมพลังงานทั้งหมด 4,328 ล้านกิโลแคลอรี มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 32 ล้านกิโลเมตร และล่าสุดก้าวท้าใจ season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 150 ล้านแต้มสุขภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิกจนถึงปัจจุบันรวมกว่า 5 ล้าน 2 แสนคน มีแต้มสุขภาพสะสม 67,726,574 แต้ม เผาผลาญพลังงานรวมมากกว่า 3,510 ล้านกิโลแคลอรี และยังคงเดินหน้าเชิญชวนคนไทยก้าวท้าใจไปด้วยกันให้ครบตามเป้าหมาย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
                                                                                                                                                                                                กรมอนามัย / 24 พฤศจิกายน 2566


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 229 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:53 น.