กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 218 "เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะในโรงเรียน และการประกอบอาหารรับประทานร่วมกันในช่วงเทศกาลงานบุญ ขอให้เน้นยึดหลักสุขอนามัยของผู้ปรุงแ


กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 218 "เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะในโรงเรียน และการประกอบอาหารรับประทานร่วมกันในช่วงเทศกาลงานบุญ ขอให้เน้นยึดหลักสุขอนามัยของผู้ปรุงและสุขาภิบาลอาหาร"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 13 ก.ค. 2562


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 251 view
วันที่ประกาศข่าว : 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:37 น.