ประกาศผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศในสำนักสารนิเทศ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศในสำนักสารนิเทศ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 182 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 สิงหาคม 2565 เวลา 17:49 น.