ประกาศผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด19 และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565 ฯ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด19 และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565 ฯจากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 189 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14:39 น.