ราคากลาง

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ประจำวันในห้องประชุม เช่น ชุดควบคุมไมค์ ชุดไมค์ เครื่องเสียง ลำโพง และ LEDพร้อมอุปกรณ์จากหน่วยงาน : สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1999 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 สิงหาคม 2560 เวลา 11:41 น.