ราคากลาง

ราคากลางโครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในรอบ 3 ปี ผ่านสื่อวิทยุ และทาง SOCIAL MEDIA ,FM91จากหน่วยงาน : สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1419 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:23 น.