ราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ รวม 24 เครื่องจากหน่วยงาน : สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1987 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:43 น.