ราคากลาง

ราคากลางติดตั้งและซ่อมแซมปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายสัญญาณโทรทัศน์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และสายสัญญาณโทรศัพท์จากหน่วยงาน : สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1233 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:46 น.