ราคากลาง

ราคากลางจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์(ประชาสัมพันธ์ต้อนรับ)จากหน่วยงาน : สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1763 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 กันยายน 2560 เวลา 13:44 น.